جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی بایستی ابتدا در سایت عضو شوید و سپس مبلغ را بر اساس گروهی که در آن جای میگیرید پرداخت کنید.

ایمیلی جهت تایید ثبت نام شما برایتان فرستاده خواهد شد.

login